خرید گیرنده دیجیتال تلویزیون | فروش گیرنده دیجیتال تلویزیون اصلی و اورجینال با نرم افزار مخصوص این گیرنده دیجیتال تلویزیون تمام شبکه های استانی را با وضوح بسیار عالی میگیرد.

خرید گیرنده دیجیتال تلویزیون | فروش گیرنده دیجیتال تلویزیون

گیرنده شبکه های استانی

فروش گیرنده شبکه های استانی

قیمت 39000 تومان

دکمه خرید پستی گیرنده دیجیتال